Динамично налягане и усилие

blast

Серията бързи архиватори намират приложения при измерване и архив на редица бързи процеси : компресия, пулсации, удари, кавитация, колебанията на хидравлично и пневматично налягане, висока интензивност на звука, ударни и взривни вълни, балистика, тестване на взривни компоненти, изследване на взривни процеси в различни боеприпаси и др.

Измерване и Архив на динамично налягане при екстремни температури в среда на експлозия - до 6000 bar с такт от 10uS

DL-F3 test

DL-F3 е предназначен за измерване и архивиране процеси свързани с динамично налягане.

◊ Такт на измерване – min 10µs ;

◊ Изход Архивни – txt файлове;

◊ Комуникация UART – USB конвертор/зарядно

◊ Режим на измерване -500000 отчета

◊ Аналогов вход  – пиезорезистивен кварцов сензор

◊ Точност измерване : ±0,15%.

В зависимост от сензора обхватите достигат от 0,690 Pa до 690 Mрa.

Динамични тестове на ракети срещу градушка с MS DL-F

cloud missile

MS DL-F е преносимо устройство, предназначено за архивиране на аналогови величини в USB Flash памет.

◊ Такт на измерване – min10µs ; max 99,99ms
◊ Изход Архивни – txt файлове на USB Flash памет;
◊ Съвместими USB Flash – FAT12/16/32 формат
◊ Режим на измерване –500000 отчета
◊ Аналогов вход  – мостови сензори
◊ Точност измерване : ±0,5%.