USB / ZigBee / RS 485 конвертор

 

  • Безкабелно свързване на MODBUS RTU устройства
  • MODBUS RTU RS485 –MASTER”* или „SLAVE”* към ZigBee “Coordinator* или „Router”

Описание

 

MOD-ZB_2017-01-24_BG

 

MS MOD_ZB_XXX e микропроцесорен радио комуникационен модул
предназначен за изграждане на ZigBee базирана безжична мрежа за on-line
наблюдение, контрол и събиране на данни от измерваните технологични величини в
различни индустриални приложения.
Модула се произвежда в три интерфейсни конфигурации с цел осигуряване
на комуникационни възможности за изграждане на различни ZigBee мрежови
топологии  включително клетъчна(mesh)

  • MS MOD_ZB_USB – MODBUS RTU RS485 –MASTER” към ZigBee– “Coordinator
  • MS MOD_ZB_DIN – MODBUS RTU RS485 –MASTER”* или „SLAVE”* към ZigBee “Coordinator* или „Router”
  • MS MOD_ZB_IP65 – MODBUS RTU RS485 –SLAVE” към ZigBee – „Router”
*MASTER- SLAVE конфигурацията на RS485 и Coordinator – Router
програмирането при аранжиране на ZigBee мрежата са настройки на
производителя и се уточняват при заявка на съответния модул.
Устройството позволява заместване на MODBUS RTU RS485 линия със ZigBee
PAN(Personal Area Network). Базирано е на ZigBee модули и се свързва към MODBUS
RTU RS 485 MASTER, като на същата RS485 линия може да има или да няма други
MODBUS SLAVE устройства.