USB / RS 485_2 изолиран конвертор

 

  • MS USB-RS485 1 : разклонява мрежата до 3 серийни линии, обединени в тип звезда, при захранване от RS линията.

  • MS USB-RS485 – 2 : разклонява мрежата до 2 серийни линии, обединени в тип звезда, при захранване от USB на компютъра.

  • Двата конвертора са галванично изолирани.

  • MS USB-RS485 – 2 не изисква външно захранване за RS485.

Описание

 

MS USB-RS485 r2013-11-05 BG
MS USB-RS485 r2013-11-05 EN

 

Конверторът MS USB-RS485 служи за преобразуване на сигнали от USB интерфейс в сериен интерфейс RS485 и обратното. Серийният интерфейс на RS485 е хардуерен модул за системи, който използва двупроводна линия за предаване на информация в полудуплексен режим. Могат да се свържат стандартно до 32 устройства ( до 256 по заявка) в RS485 мрежа.