Pack16Con – Контролер за пакетиращи машини

 

  • обемно, тегловно или шнеково дозиране
  • издърпване на фолиото с електродвигател
  • залепване на фолиото с пневматичен цилиндър
  • дължината на пакета се контролира с фотодатчик или по време.
  • възможност за импулсно залепване на фолиото
  • контрол нивото на бункера с продукт
  • управление на зареждащ елеватор
  • вградени брояч за работна смяна и тотален брояч
  • непрекъснат или периодичен режим на работа според брой пакети в кашон

 

Описание

 

.doc Metodika za dozirashto-paketirashti kontroleri 25-2-05

 

Pack16Con 2019-02-05 BG

 

Pack16Con е предназначен за управление на пакетираща машина с електродвигателно задвижване за издърпване на фолиото и пневматичен цилиндър за управление на лепящи челюсти, с фотодатчик за дължината на пакета или без (по време).

Pack16Con управлява пакетиращи машини с обемно, тегловно или шнеково дозиране, като за целта работи самостоятелно или в комплект с външен тегловен или шнеков дозатор. Контролера осигурява изсипване на дозата при затворени челюсти, предпазвайки шева от динамичния удар при изсипването.

Вградения таймер в Pack16Con осигурява възможност за импулсно управление на нагреватели. В контролера е предвиден режим за следене на продукта в бункера и управление на зареждащия елеватор / шнек или транспортна лента /.

В контролера са вградени брояч за пакети в кашон, брояч за работна смяна и тотален брояч.

Уредът е снабден с енергонезависима памет, в която се съхраняват настройката и отчетените данни преди отпадане на захранването.