MS9090 – HART програмируем трансмитер с универсален вход

 

  • Универсален вход – RTD, TC, Ohm, mV
  • Изходен сигнал 4 ÷ 20mA, двупроводна схема на свързване
  • Широк обхват на захранващо напрежение U 7.5 ÷ 45V DC
  • Потребителски настройваем измервателен обхват
  • Програмируеми чрез USB или HART комуникатор 
  • Висока точност в целия обхват на околната температура

Описание

 

Серията универсални трансмитери за температура на МИКРОСИСТ MS9090, MS9091 и MS9092 – за монтаж в глава B на сензор за температура и MS9031 и MS9032 – за монтаж на шина (DIN Rail), преобразуват различни входни сигнали в унифициран аналогов изходен сигнал I 4 ÷ 20 mA. Температурните трансмитери MS9090 и MS9031 са програмируеми чрез PC – USB, а трансмитерите MS9092 и MS9032 са с HART- протокол за програмиране.
Серията универсални трансмитери са с потребителски настройваем измервателен обхват, алармен сигнал при повреда на сензора или късо съединение и др. Изпълнени са по двупроводна технология. Отличават се с висока точност в целия обхват на околната температура.
Серията универсални трансмитери нямат практическо влияние от околната среда, от товара и/или от захранването.