MS9054 – Програмируем тройно изолиран трансмитер за температура с универсален вход

 

  • Универсален вход с вградена линеризация за 11 термосъпротивления и10 термодвойки, както и 3 потребителски настройваеми сензори.

  • Четири-, три- или двупроводна схема за свързване на термосъпротивлението

  • Няма нужда от калибриране на аналоговия вход при сензори вид термодвойка

  • Автоматична температурна корекция на студения край на всички термодвойки – ON/OFF

  • Галванично изолиране между входния, изходния сигнал и захранването.

Описание

 

MS9054 r2018-03-28 BG
MS9054 r2018-03-28 EN

 

MS9054 се зявява като MS9054-Aс активен изход или MS9054-Pс пасивен изход.

MS9054 e трансмитер за температура с универсален вход, за най-често срещаните термосъпротивления и термодвойки. В трансмитерите е заложена стандартна линеаризация с полиноми до девета степен за 11 термосъпротивления, 10 термодвойки, както и на три нестандартни вида сензори с полином до трета степен . Свързването на резисторните сензори може да се конфигурирра за четири- , три- или двупроводна схема.

MS9054 е с тройна галванична изолация между вход, изход и захранване. Програмирането се осъществява по MODBUS RTU SLAVE протокол.  Трансмитерите са предназначени за монтиране на Din Rail шина.