MS9045 / MS9055 – сонди за влажност на въздух

 

 • Висока точност и бързодействие
 • Широки температурни обхвати(от -40 до 70,125 или140 )°C
 • Бързо възстановяване след кондензиране на вода
 • Не изисква настройка от потребителя
 • В компактен корпус с опции за стенен монтаж или с изнесен сензор
 • MODBUS RTU серийна комуникация по изолиран RS485 – oпция
 • Четири програмируеми дискретни изхода – oпция
 • Избор на логическо ниво на дискретните изходи – +5VDC или +Vext
 • Програмируеми комбинации от алармени събития
 • Вграден алармен зумер, задействащ се от алармено събитие- oпция
 • Вграден независим сензор за температура Pt100 или Pt1000- oпция
 • Програмируеми цифрови филтри за шумозащита
 • Свидетелство за калибриране от акредитирана лаборатория – oпция