MS9035 – сонда за влажност на въздух

 

 • Висока точност и бързодействие

 • Широк температурен обхват от -25 до 75 °C

 • Бързо възстановяване след кондензиране на вода

 • Не изисква настройка от потребителя

 

MS9035 намира широко приложение за контрол и мониторинг в:

 • преносими уреди за измерване (например MS2000 на Микросист ЕООД);

 • сушилни ;

 • камери за фармацевтичната индустрия;

 • складове за съхранение на плодове и зеленчуци ;

 • производствени помещения и други.

Описание

 

MS9035 r2022-08-23-BG
MS9035 r2022-08-23-EN

 

MS9035 е точна, стабилна и сигурна в използването си сонда, проектирана да осигури надеждно измерване на относителната влажност на въздуха за контрол на процесите в широк диапазон на приложения.

Сондата MS9035 е изпълнена с капацитивен сензор за измерване на относителна влажност на въздуха, вграден интегрален сензор за измерване на температура и трансмитер.

Сензорът за измерване на относителната влажност е предпазен със сменяема защитна капачка, която трябва да е добре завита заедно с гуменото уплътнение.

Сондата се конфигурира при поръчка от потребителя съгласно кода за заявка и може да се изпълни в един от следните варианти:

 • с един аналогов токов изход (4 ÷ 20) mA за измерване на RH%;
 • с два напреженови изхода в обхвати до 10 VDC за измерване на RH % и Т°С

Моделът намира широко приложение за контрол и мониторинг в:

 • преносими уреди за измерване (например MS2000 на Микросист ЕООД);

 • сушилни ;

 • камери за фармацевтичната индустрия;

 • складове за съхранение на плодове и зеленчуци ;

 • производствени помещения и други.