MS9023 – Двупроводен рН и ORP трансмитер

 

  • Обхват и точност на измерване:

             pH -2.00 ÷ 16.00 / 0.01

             °C 0.0 ÷ 100.0 / 0.1

             mV -700 ÷ 700 / ± 0.3

  • Двупроводен, самозахранващ се от линията
  • Автоматична калибровка
  • Автоматична температурна корекция на калибровъчните буфери
  • Степен на защита: IP65

Описание

Двупроводните pH трансмитери MS9023 предлагани от МИКРОСИСТ са предназначени за наблюдение на измерените стойности от рН електрод и предаване на сигнала на големи разстояния към регулиращ или вторичен показващ уред, разположени извън обекта.
MS9023 има функция автоматична калибровка и автоматична температурна корекция на стойността на калибровъчните буферите, както и автоматична температурна корекция в режим измерване на рН. На дисплея могат да се наблюдават измерената стойност на pH, температурата °C или напрежението в mV.
MS9023 се самозахранват от информационната линия. Изходният сигнал е унифициран токов, което гарантира шумозащитеност на дългите преносни линии. Свързващият кабел може да е двупроводен (не е необходимо да бъде екраниран), което значително снижава разходите по монтаж, особенно при големи разстояния. Идеален за монтаж на открито (IP65).
Устройството може да работи и като ORP трансмитер, ако е наситено за обхват -2000 ÷ 2000 mV.