MS9017A – AC / DC Токов преобразувател

 

  • Галванично разделени вход/изход
  • Два входни обхвата в един уред (0 ÷ 1A AC и 0 ÷ 5A AC) без допълнителни настройки
  • Изход – 4 ÷ 20mA DC, двупроводна линия
  • Два възможни обхвата на захранващо напрежение на изхода – 8,5 ÷ 33V DC и 33 ÷ 60V DC
  • Малки размери (18x90x53mm) и тегло (max 50g)
  • Основна грешка – 0,15% в (Imin÷100) % от обхвата

Описание

 

MS9007 MS9017 AC-DC _2019-01-22_BG
MS9007 MS9017 AC-DC _2019-01-22_EN

 

MS9017A на МИКРОСИСТ е галванично изолиран преобразувател на ефективната стойност на променлив ток с промишлена честота (или по-висока – по заявка) в постоянен ток 4 ÷ 20mA по двупроводна схема на включване. MS9017A е с два входни обхвата (0 ÷ 1А АС и 0 ÷ 5А АС) в един уред, без допълнителна настройка и два обхвата на захранващо напрежение на изхода (8.5 ÷ 33V DC и 33 ÷ 60V DC).

Този уред намира приложение при събиране на информация за натоварване на агрегатите в разпределените измерителни и управляващи системи.