MS9017 – AC / DC токов преобразувател

 

  • Галванично разделени вход/изход
  • Обхвати 0÷5A AC; 0÷10A AC; 0÷15A AC; 0÷20A AC
  • Изход 4÷20mA двупроводна линия
  • Два възможни обхвата на захранващо напрежение на изхода – 8,5÷33V DC и 33÷60V DC
  • Малки размери (18x90x53 mm) и тегло (max 50g)
  • Основна грешка – 0,15% в (Imin÷100)% от обхвата

Описание

 

MS9007 MS9017 AC-DC _2019-01-22_BG
MS9007 MS9017 AC-DC _2019-01-22_EN

 

Преобразувателя MS9017 на МИКРОСИСТ е галванично изолиран преобразувател на ефективната стойност на променлив ток с промишлена честота (или по-висока по заявка) в постоянен ток 4 ÷ 20mA по двупроводна схема на включване.

MS9017 е с фиксиран входен ток и два възможни обхвата на захранващо напрежение на изхода (8.5 ÷ 33V и 33 ÷ 60V).

MS9017 намира приложение при събиране на информация за натоварване на агрегатите в разпределените измерителни и управляващи системи