MS9007 – АС / DC Токов преобразувател

 

  • Галванично разделени вход/изход 
  • Обхвати 0 ÷ 5А АС, 0 ÷ 10А АС, 0 ÷ 15А АС, 0 ÷ 20А АС
  • Изход 4 ÷ 20 mA двупроводна линия
  • Малки размери (18x90x53mm) и тегло (max 50g)
  • Основна грешка – 0,15% в (Imin÷100)% от обхвата  

Описание

 

MS9007 MS9017 AC-DC _2019-01-22_BG
MS9007 MS9017 AC-DC _2019-01-22_EN

 

Преобразувателят MS9007 на МИКРОСИСТ е галванично изолиран преобразувател на ефективната стойност на променлив ток с промишлена честота (или по-висока – по заявка) в постоянен ток 4 ÷20mA по двупроводна схема на включване. Изключително негово предимство е, че не е необходимо да се прекъсва измерваната токова верига.
Преобразувателят MS9007 е приложим при събиране на информация за натоварване на агрегатите в разпределените измерителни и управляващи системи