MS8210 – брояч на продукция

 

MS8210 е предназначен да отчита брой произведена продукция . Брояча има два брояча – шест цифрен брояч на смяна и осем цифрен тотален брояч.

Описание

 

MS8210 v1.1_2010-08-10 BG

 

MS8210 е предназначен да отчита брой произведена продукция . Брояча има два брояча – шест цифрен брояч на смяна и осем цифрен тотален брояч.