MS8131 – ON/OFF и P контролер

 

  • Програмируем закон на управление – On/Off и P
  • Опростено обслужване
  • Минимални габаритни размери

 

Описание

 

MS8131A&B_2019-01-22_BG

 

Компактните микропроцесорни контролери на МИКРОСИСТ, от серията MS8131 са предназначени за измерване и регулиране на различни технологични величини. MS8122 се произвежда в две основни модификации – MS8131A с три дискретни изхода и MS8131B с два дискретни и един аналогов изхода. Регулаторът може да реализира позиционен или пропорционален закон на управление (избира се програмно). Параметрите зона на пропорционалност, хистерезис, алармени нива и други са потребителски настройваеми. Изходите се управляват съответно чрез логика включен/изключен (ON/OFF) или чрез импулси с променлива продължителност (ШИМ).

Контролерите от серията MS8131 са конструирани с един (общ) аналогов вход и два независими канала за управление, всеки със собствено задание и собствени параметри определящ режима му на работа, като всеки един от каналите може да работи с логика “нагряване” или “охлаждане”. Тази вътрешна организация позволява чрез тях да се реализират двупозиционни, трипозиционен, пропорционални, и степенно управления.