MS8104A – Контролер за дебит на въздух

 

  • Енергонезависима памет
  •  Безударно превключване между автоматичен и ръчен режим с директно наблюдение на количеството флуид в m3/h (Q), заданието (SP) и изхода (OUT)
  •  Възможност за промяна на заданието директно по време на работа на системата
  •  Програмируемо време за аларма
  •  Различни времена за формиране на “положителен” (K1) и “отрицателен” (K2) изход
  •  Ограничаване на интегралната съставка
  •  Прав и обратен изход 
  •  Възможност за калибриране на входната величина и на аналоговите изходи

 

 

Описание

Анемометричният ПИД контролер MS81042ANM на МИКРОСИСТ е предназначен за измерване и управление на дебита на газов поток. Регулаторът притежава възможност за калибриране на входната величина и на аналоговите изходи, с която всеки негов потребител може да настрои входа и изхода. Осигурено е безударно превключване между автоматичен и ръчен режим с директно наблюдение на количеството флуид в m3/h (Q), заданието (SP) и изхода (OUT).
Всички данни се запазват в енергонезависима памет, включително и текущото състояние на контролера, т.е. след възстановяване на захранващото напрежение, контролера влиза в същия режим на управление, в който е бил преди неговото отпадане.
В уреда е предвидена възможността за промяна на заданието директно по време на работата на системата. При избрана относителна аларма, тази промяна ще рефлектира и върху нейните граници.