MS8102 – pH / ORP контролер

 

  • Обхват и точност на измерване 0.00 ÷ 14рН (± 0.01) 
  • Автоматична калибровка и температурна корекция на калибровъчните буфери 
  • Диагностика на електродната система 
  • Опция: Галванично изолирани аналогови изходи, препредаващи или управляващи
  • Опция: Комуникация – RS485, MODBUS RTU Протокол
  •  Енергонезависима памет
  • Възможност за архивиране на процесите
  • Степен на защита: IP65

 

 

Описание

 

MS8102_2016-06-29_BG

 

MS8102 на МИКРОСИСТ е предназначен за включване в системи за автоматично регулиране на рН. Контролерът използва PID закон на управление. Управляващите изходи са галванично изолирани, като типът им може бъде времеимпулсен, честотен и токов. Независим от тях е изхода с две алармени нива, с програмируемо от потребителя времезакъснение. Двата аналогови препредаващи или управляващи изходи на контролера са потребителски настройваеми. MS8102 има независима логика за автоматично / ръчно управление. Температурната корекция се осъществява ръчно или автоматично. В контролерите са заложени режим диагностика на електродната система, режим на автоматично калибриране с автоматична температурна корекция на калибровъчните буфери.

Контролерът MS8102 е с буквено-цифров LCD дисплей, на който едновременно се индицират pH, mV, C° и заданието за регулиране или изходното въздейстие (в %). Всички данни, заедно с текущото състояние на контролера се съхраняват в енергонезависима памет.