MS6016 – Процес индикатор с възможност за коренуване на входната величина

 

  • Възможност за коренуване на входния сигнал
  • Универсален вход – потребителски избираем
  • Точност на измерване за токов и напреженов вход – 0.015% от обхвата
  • Галванично изолиран аналогов изход – потребителски настройваеми
  • Програмируеми дискретни изходи – 4 броя
  • Програмируем цифров филтър на входа, изхода и дисплея
  • Универсално захранване
  • Изолиран интерфейс RS485 – MODBUS RTU
  • LED дисплея – 20 mm

Описание

 

MS6016  r2019-06-24_BG
MS6016_2019-06-24_EN

 

МS6016 на МИКРОСИСТ е предназначен за измерване и регулиране на различни технологични величини. Аналоговия вход е хардуерно определен и е потребителски избираем чрез кода за заявка. Входа може да бъде линеен, резистивен температурен сензор, термодвойка или друг по заявка.

Контролера има възможност програмно да се включи/изключи коренуваща функция при линеаризация на входната величина.

Уредът има 4 дискретни изхода – К1, К2, К3, К4. Дискретните изходи реализират ON/OFF закон за управление с еднопосочен хистерезис и закъснение на включване. Изключването е незабавно. Всички изходи имат независими задания и се управляват по две собствени граници (задания) – долна ALo и горна AHi. Всяко от тези задания за всеки изход може да се изключи от управлението чрез параметър.

Контролера разполага и с аналогов трансмитерен изолиран изход, който препредава входната величина в унифициран изходен токов или напреженов сигнал. При конфигуриран аналогов изход, хардуерно са изведени едновременно токов и напреженов изходи, но които не могат да работят едновременно. Вида на изхода се определя с параметър. Потребителя може да избира обхвата на входния сигнал 0…100 % или 20…100%, съответстващи на 0…20 mA или 4…20 mA. Според свързването изхода може да е активен или пасивен.

MS6016 комуникира по MODBUS RTU протокол, по изолирана RS485 линия(опция при заявка), което позволява дистанционно да се наблюдават процесите и да се задават различни параметри и режими на до 32 или 256 /при специален драйвер/свързани контролера (без повторител).

Контролера осигурява токово ограничени и галванично защитени напрежения за захранване на трансмитери и за аналоговите си изходи.

Всички параметри се запазват в енергонезависима памет, включително и текущото състояние на контролера.