MS9037 – Изолиран преобразувател / размножител с MODBUS RTU комуникация

 

 • Размножител на унифициран токов сигнал към три изхода
 • Галванична изолация между входа и изходите
 • Галванична изолация между изходите
 • Едновременно изведени токови и напреженови изходи
 • Изолиран RS485 с MODBUS RTU комуникация
 • Конвертор на AC токов сигнал или DC унифициран сигнал към ModBus RTU

Описание

 

MS9037_IZOLATOR_4-20_1to3 r2018-04-27 BG
MS9037_IZOLATOR_4-20_1to3 r2018-04-27 EN

Преобразувател – размножителят MS 9037 е предназначен да преобразува входния сигнал към три независими галванично изолирани изходни DCсигнала. Изходните сигнали могат да бъдат токови или напреженови. Според включването токовите изходи могат да са пасивни или активни.

MS9037 намира приложение :

 • в системи за контрол на натоварването, когато е изпълнен с вход 0 ÷1A AC и 0÷5A AC при 50/60 Hz

 • Като размножител на унифицирани сигнали, когато входа е DC c унифициран сигнал.

 • Конвертор на AC токов сигнал или DC унифициран сигнал към ModBus RTU протокол

Изходите на MS9037 могат да се конфигурират по два начина :

 • чрез комуникационния канал RS485 / чрез фирмено приложение или друг софтуер /

 • или чрез микропревключватели, достъпни след демонтиране на горния капак.