MS3001 – Изолиран преобразувател напрежение – ток

 

  • Галванично разделени вход/изход
  • Обхват 0 ÷ 10V DC (или друг по заявка)
  • Изход 4 ÷ 20mA DC двупроводна линия
  • Малки размери (18x90x53 mm) и тегло (max 50g)
  • Основна грешка – 0,03% от обхвата

Описание

 

MS3001 V-I _2019-01-22_BG
MS3001 V-I _2019-01-22_EN

 MS3001 на МИКРОСИСТ е галванично изолиран преобразувател на постоянно напрежение 0 ÷ 10V DC в постоянен ток 4 ÷ 20 mA . Входът е трипроводен, а изходът – двупроводен, пасивен.

MS3001 намира широко приложение при събиране на информация за натоварване на агрегатите в разпределените измерителни и управляващи системи.