DL F3 – Бърз архиватор на динамично налягане

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

● Балистика ;
● Изследване на ударни и взривни вълни;
● Оръжейни тестове;
● Колебания на хидравлично и пневматично налягане;

ПРЕДИМСТВА:

● Бързодействие – 10 µs ;
● Triger ниво на входния сигнал;
● Ниска консумация-0,5 μA в режим на съхранение ;
● Висока устойчивост при натоварване в тестова среда;
● Съхранява предистория;
● Потребителска настройка според обхвата на сензора