DL F2 – Двуканален бърз архиватор

 

ПРЕДИМСТВА:

● Три режима на стартиране на архива:
 – По програмируемо време след активиране ;
 – По тригер ниво на канал 1;
 – По цифров вход.
● Два диференциални аналогови входа подходящи за мостови сензори;
● Два метода на измерване балансиращи между консумация и бързодействие в зависимост от целта на измерването или експеримента;
● Ниско честотен филтър на входния сигнал;
● Функция таритане при старт за всеки канал;
● Вграден таймер и функция самоизключване;
● Съхранява предистория;
● Потребителска настройка и конфигурация на уреда.

ПРИЛОЖЕНИЕ

➔ Измерват се два аналогови канала тегло и сила, тегло и налягане, температури и др
➔ Осигурява пренос на данните от архива с USB Flash памет..
➔ Изведени са изход таймер за отложено стартиране на процеса и вход за активиране.
➔ Посредством настройка на система от параметри са възможни различни конфигурации, което наред с множеството
вградени функции характеризират уреда като архиватор с универсално приложение при снемането на експериментални данни в различни приложения.