ASC400 сигнален калибратор

 

Мултифункционалния процес калибратор ASC 400  комбинира всички необходими функции, като изчисляване на % грешки, мащабиране, тестване на утечки  и превключване на калибрирането в един мултифункционален процесен калибратор.

• Голям цветен дисплей
• Едновременно измерване и бързо симулиране на RTD
• Прецизен термометър с “True Ohm” измерване при свързване на RTD сензор
• Пълна цифрова клавиатура плюс курсор и функционални бутони
• Активна защита от късо съединение
• Входове за калибриране на термодвойки

Многофункционалността на ASC-400 включва:

• Измерване и симулиране на RTD, Термодвойки, ток, напрежение, честота, супротивление и инпулсен изход.
• Колибриране на относително или абсолютно налягане в комбинация с APM CPF модули за налягане
• Калибриране на температура в комбинация със сух блок калибратор

Описание

ASC 400 – Web Site EN
ASC 400 – Manual  EN

Мултифункционалния процес калибратор ASC 400  комбинира всички необходими функции, като изчисляване на % грешки, мащабиране, тестване на утечки  и превключване на калибрирането в един мултифункционален процесен калибратор.