Сонди за ниво – кондуктометрични

 
  • Подходящи и за среди с ниска проводимост
  • Не се влияят от наличие на конденз
  • Подходящи за монтаж на метални и неметални съдове

 

МИКРОСИСТ предлага гама кондуктометрични нивосонди – с открити клеми – SLA или с изолирани клеми в глава – SLC1 и SLC3. Те намират приложение в системи за нивосигнализация, за контрол на нивото на електропроводими течности в резервоари и съдове. Нивосондите са с изолирани електроди от корпуса и по работната им дължина, което позволява да се използват и при наличие на конденз.

Описание

 

МИКРОСИСТ предлага гама кондуктометрични нивосонди – с открити клеми – SLA или с изолирани клеми в глава – SLC1 и SLC3. Те намират приложение в системи за нивосигнализация, за контрол на нивото на електропроводими течности в резервоари и съдове. Нивосондите са с изолирани електроди от корпуса и по работната им дължина, което позволява да се използват и при наличие на конденз.