WS01 – сензори за тегло

 

За окомплектовка на теглодозатори фирма „Микросист“ предлага широка гама от датчици за тегло. Диапазон от 1kg. до 500t позволява да се решат много и разнообразни задачи от различно естество. Предлаганите датчици са температурно кoмпенсирани с голяма чувствителност при измерването.

 

 • Сензори за платформени везни
 • Сензори за кранове
 • Сензори за автомобилни везни
 • Сензори за съдове
 • Сензори за лентови везни
 • Сензори за дозиращи машини

Описание

 

K_AMI-5V _2017-03-22
K_UDA-5V_2017-03-22
K_UDB-5V_2017-03-22
K_SQB-5V _2017-03-22
K_HSX-5V _2017-03-22

 

За окомплектовка на теглодозатори фирма „Микросист“ предлага широка гама от датчици за тегло. Диапазон от 1kg. до 500t позволява да се решат много и разнообразни задачи от различно естество. Предлаганите датчици са температурно кoмпенсирани с голяма чувствителност при измерването.

 • Сензори за платформени везни
 • Сензори за кранове
 • Сензори за автомобилни везни
 • Сензори за съдове
 • Сензори за лентови везни
 • Сензори за дозиращи машини