MS6201 – Двупроводен индикатор

 • Plug and play
 • За изход 4 ÷ 20mA, куплунг DIN 43650
 • Самозахранващ се
 • Компактен дизайн
 • Лесно програмируем чрез бутони
 • Видим в затъмнена среда
 • Степен на защита IP 65
 • Защита от обратно включване
 • Нисък пад на напрежение
 • LED може да работи при 3mA
 • Опция: Два оптоизолирани изхода

Описание

 

MS6201 r2015-10-15-BG
MS6201 r2015-10-15-EN

 

Двупроводният индикатор MS6201 е подходящ за всички трансмитери и преобразуватели с изходен сигнал 4-20mA, двупроводна схема на свързване, за налягане, диференциално налягане, температура, разход, pH, ускорение и т.н.

Чрез използването на два бутона потребителят може да програмира обхвата, десетичната точка, аларменото ниво и др.

Стойности под и над обхвата се индицират като съобщение. Интегрираната система за диагностика непрекъснато следи всички функции на устройството.

Въведените параметри се съхраняват в енергонезависима памет EEPROM.

Двупродовният индикатор се включва в съществуващата верига, след което е готов за работа.

Двупроводният индикатор се захранва от токовия кръг на трансмитера. Не е необходимо допълнително захранване.

Двупроводният индикатор може да се завърти на 4 положения през 90°, като по този начин може да се адаптира към различни монтажни положения.