MS3013 – Двуканален контролер с MODBUS RTU комуникация за управление на стъпкови мотори

 

  • Управление на стъпкови двигатели в микростъпков режим

  • Разширява възможността за управление на стъпкови двигатели посредством евтини PLC програмируеми логически контролери / програмируеми релета/ ;

  • Използването на стандартен MODBUS RTU протокол осигурява възможност за използване на HMI / сензорни панели / или компютри за управление на машини със стъпкови мотори ;
  • RS 485 свързването дава възможност за програмиране и управление от един HMI или компютър на до 64 / 512 при специални RS485 драйвери / двигателя ;
  • Възможности за управление на различни процеси и машини с множество различни по тъп устройства чрез серийна MODBUS RTU комуникация ;
  • Широко приложение в етикетиращи, пакетиращи и режещи машини, плотери, гравиращи машини и др

Описание

 

MS3013 Step_Drive v1.1_2018-07-02 BG

MS3013 е двуканален контролер за управление на стъпкови двигатели чрез силови драйвери с импулсен вход за монтаж на Din Rail шина. Управлението на контролера се осъществява по дискретен вход и/или през RS485 MODBUS RTU комуникация.

Контролера има два режима на работа:

  • отработване на зададен път / брой стъпки /
  • движение с постоянна скорост