Компенсационни кабели

 
МИКРОСИСТ предлага голямо разнообразие от компенсационни и удължителни проводници с различни видове изолация: GLGL oval и GLGL, J, YY, JJPJ, YYPY, JFJ, YFY, JFJPJ, YFYPY, SLSLGL, SLFSL, SLGL oval и SLGL, SLGLP oval и SLGLP, TT oval и TT, TGLP oval и TGLP, TGLV oval и TGLV, TFT и други.

Описание

Temp-sens-cables-BG2019
Temp-sens-cables-En2019

МИКРОСИСТ предлага голямо разнообразие от компенсационни и удължителни проводници с различни видове изолация: GLGL oval и GLGL, J, YY, JJPJ, YYPY, JFJ, YFY, JFJPJ, YFYPY, SLSLGL, SLFSL, SLGL oval и SLGL, SLGLP oval и SLGLP, TT oval и TT, TGLP oval и TGLP, TGLV oval и TGLV, TFT и други.