• MS3001 – Изолиран преобразувател напрежение – ток

  • MS3002 – Изолиран преобразувател ток – ток

  • MS3003 – Изолиран преобразувател напрежение – ток

  • MS3037 – Изолиран преобразувател / размножител с MODBUS RTU комуникация

  • MS9007 – АС / DC Токов преобразувател

  • MS9017 – AC / DC токов преобразувател

  • MS9017A – AC / DC Токов преобразувател