• MS3001 – Изолиран преобразувател напрежение – ток

  • MS3002 – Изолиран преобразувател ток – ток

  • MS3003 – Изолиран преобразувател напрежение – ток

  • MS9037 – Изолиран преобразувател / размножител с MODBUS RTU комуникация