• _S150CD – pH електрод

  • _S272CD – индустриален pH електрод

  • _S450CD – pH електрод

  • _S651CD – индустриален pH електрод

  • CS675HTTC – индустриален сензор за проводимост

  • DO6440 – сензор за разтворен кислород

  • S272CD-ORP- индустриален електрод

  • S651CD-ORP индустриален електрод

  • TCS3020 – безконтактен електрод за проводимост