• MS6016 – Процес индикатор с възможност за коренуване на входната величина

  • MS6026 – Процес индикатор с трицветен барграф и универсален вход

  • MS6126 – Процес индикатор с трицветен барграф и универсален вход

  • MS8126 – PID контролер с универсален вход