• MS6016 – Процес индикатор с възможност за коренуване на входната величина

  • MS6026 – Процес индикатор с трицветен барграф и универсален вход

  • MS6126 – Процес индикатор с трицветен барграф и универсален вход

  • MS8106 – PID и ON/OFF контролер

  • MS8120 – PID и ON/OFF контролер

  • MS8126 – PID контролер с универсален вход

  • MS8127 – 99 канален индикатор на температура с алармен изход и MODBUS RTU протокол

  • MS8130 – PID и ON/OFF контролер