• MS8109 – Контролер с таймер

  • MS8111_3F – Двуканален термоконтролер с таймер

  • MS8111_3S – Двуканален контролер с таймер и аларма

  • MS8112 – двуканален контролер с аларма и таймер