• MS8220 – Дозатор разходомер с броячен вход и MODBUS RTU комуникация