• MS8208 – разходомер с аналогов и броячен вход с възможност за коренуване