• MS2000d5w

  • MS8205 – ОБОРОТОМЕР / ЧЕСТОТОМЕР / РАЗХОДОМЕР с вход от 0,001 Hz до 5 kHz

  • MS8206 – изчислява време за преминаване на продукт

  • MS8207 – Разходомер/Суматор с дозиращ и аналогов изходи