• MS2000d5w

  • MS8205 – Контролер на обороти и честота

  • MS8206 – изчислява време за преминаване на продукт

  • MS8207 – Разходомер/Суматор с дозиращ и аналогов изходи

  • MS8208 – разходомер с аналогов и броячен вход с възможност за коренуване

  • MS8209 – измерител дължина на платове с броячен вход

  • MS8211 – Counter flowmeter with analog output and serial communication

  • MS8220 – Дозатор разходомер с броячен вход и MODBUS RTU комуникация

  • MS8222 – Дозатор разходомер с броячен вход

  • MS8222 S – Дозатор разходомер с броячен вход

  • MS8222 W – Дозатор разходомер с броячен вход