• MS2000d5w

  • MS8205 – Контролер на обороти и честота

  • MS8206 – изчислява време за преминаване на продукт

  • MS8207 – Разходомер/Суматор с дозиращ и аналогов изходи