Специалист „Продажби“

Специалист „Продажби“

 

МИКРОСИСТ обявява нова позиция за Специалист „Продажби“ към Търговски отдел.

Изисквания:
– Висше техническо образование – слаботокова електро- специалност;
– Английски език – много добро или отлично владеене;
– Техническа компетентност в обхвата на търговската дейност на МИКРОСИСТ;
– Умения за водене на преговори с клиенти;
– Самостоятелно вземане на технически решения ;
– Свидетелство за управление на МПС – кат.B

Предимство:
– Опит на подобна длъжност;
– Познания в областта на Системи за Автоматизация на Технологични Процеси;

Същност на работата:
– Управление на търговските операции от запитване на клиент до реализацията им;
– Директни контакти с клиенти, участие в презентации и търговски изложения.

В Микросист има внедрена съвременна автоматизирана ERP система, коята осигурява проследимост на процесите.

Възможности за Развитие:
– Квалификация: Запознаване със съвременни Технически Средства за Автоматизация, тяхното приложение и пазарната им реализация, ERP системи, СУК и др.
– Заплащане: – Мотивиращо и с бонуси, зависещи от резултатите
– Кариерно Развитие: – Ръководно ниво в направление Търговска дейност.