СЕРТИФИКАТИ

Лабораторията за калибриране с Рег. № 14-ЛК е с потвърдена акредитацията от БСА със Заповед № A 297/11.05.2022 г.  (БДС EN ISO/IEC 17025:2018).

БДС EN ISO 9001:2015_(bg)

БДС EN ISO/IEC 17025:2018_(bg)

БДС EN ISO 9001:2015_(en)

БДС EN ISO/IEC 17025:2018_(en)