В продължение на 30 години, специалистите на Microsyst работят за дефинирането, развитието, и реализирането на цялостни решения, оптимизирани в широк спектър от приложения в промишлените системи за контрол на процесите и управлението на машини.

 

Част от нашите решения

    ⇒ Хранителна промишленост   Описание на решението Свързан Продукт
Млекопреработка Управление на процеса пастьоризация
HACCP – Архив на пастьоризация и камери
Приемане на мляко – разход, температура и pH
Хлебопроизводство  Многокомпонентно Дозиране
 Дозиране на вода
 Управление на тунелни пещи
 Управление на подови пеши
 Управление на силози за брашно
 Консерви  Архив на стерилизация с определяне на F-ефект
 Управление на процеса на стерилизация
Пиво  Архив на пастьоризация с определяне на PU – Ефект
 Контролер за управление на съд за домашно пиво
Машини  Управление на машини с  тегловно и шнеково дозиране
Управление на шприц машини за сладки
Управление на пакетиращи машини

 

 

 

     ⇒ Енергетика  Описание на решението в pdf Свързан Продукт
Анализ на химическа водоочистка  Контрол на химическо водоочистване – H2SO4, NaOH, NaCl
Контрол на pH и проводимост на ултра чисти води
Електрични сигнали Галванични изолатори, трансмитери и размножители
Процесни величини  Трансмитери с унивесален вход с токов и RS 485 изход
Процес метри с универсален вход и цветен барграф,  RS 485
Сензори за температура,налягане, разходомери
 Калибратори Калибратори на електрични сигнали, налягане и температура
   

 

 

 

       ⇒ Отопление, вентилация и климатизация   Описание на решението в pdf  Свързан Продукт
  Соларни   Соларни контролери за топла вода  
 Контролери за управление на термопомпи  
  Контролер за дебит на въздух
 Контрол на температура и влага на въздух
 Контролери за хладилни камери
    

 

 

 

      ⇒ Екология  и анализ на води   Описание на решението в pdf Свързан Продукт
         Пречиствателни станции

за отпадни води 

 Пречистване на отпадни води след галванизация – pH, ORP
 Биологично и химично пречистване на води – DO, pH
 Измерване разход на отпадни води
 Водоподготовка  Анализ на води – pH,  Cl. EC
 Рибно стопанство  Контрол на  pH и разтворен кислород -DO
   

  

 

 

 

     ⇒ Високотемпературни пещи   Описание на решението в pdf Свързан Продукт
 Керамика  Програмно управление с профилно задание
Металургия  Високотемпературни сензори

 

 

 

     ⇒  Специализирани  Описание на решението в pdf Свързан Продукт
Военна промишленост Архив на динамично налягане от експлозия и взрив
Архив на  шокова вълна
Архив на динамично усилие
Противоградни ракети

Архив на динамично налягане от експлозия  
Архив на динамично усилие  
Спорт  Архив на динамично усилие