Трансмитери и преобразуватели

 • MS3001 – Изолиран преобразувател напрежение – ток

 • MS3002 – Изолиран преобразувател ток – ток

 • MS3003 – Изолиран преобразувател напрежение – ток

 • MS8346 – Прецизен теглодозатор с аналогов изход и MODBUS RTU комуникация

 • MS8347 – Прецизен теглодозатор с аналогов изход и MODBUS RTU комуникация

 • MS8356 – Прецизен теглодозатор с аналогов изход и MODBUS RTU комуникация

 • MS8357 – Прецизен теглодозатор с аналогов изход и MODBUS RTU комуникация

 • MS9007 – АС / DC Токов преобразувател

 • MS9014 – трансмитер за температура

 • MS9014 D – Трансмитер за температура

 • MS9017 – AC / DC токов преобразувател

 • MS9017A – AC / DC Токов преобразувател

 • MS9023 – Двупроводен рН и ORP трансмитер

 • MS9024 – MODBUS RTU програмируем трансмитер с универсален вход

 • MS9033 – Изолиран pH / ORP трансмитер

 • MS9034 – USB/UART програмируем трансмитер с универсален вход

 • MS9037 – Изолиран преобразувател / размножител с MODBUS RTU комуникация

 • MS9044 – сензор трансмитер за температура

 • MS9046 – трансмитер за тегло

 • MS9054 – Програмируем тройно изолиран трансмитер за температура с универсален вход

 • MS9060 – трансмитер за налягане

 • MS9090 – HART програмируем трансмитер с универсален вход

 • MS9014 – трансмитер за температура

 • MS9014 D – Трансмитер за температура

 • MS9024 – MODBUS RTU програмируем трансмитер с универсален вход

 • MS9034 – USB/UART програмируем трансмитер с универсален вход

 • MS9044 – сензор трансмитер за температура

 • MS9054 – Програмируем тройно изолиран трансмитер за температура с универсален вход

 • MS9090 – HART програмируем трансмитер с универсален вход

 • MS9060 – трансмитер за налягане

 • MS9023 – Двупроводен рН и ORP трансмитер

 • MS9033 – Изолиран pH / ORP трансмитер

 • MS8346 – Прецизен теглодозатор с аналогов изход и MODBUS RTU комуникация

 • MS8347 – Прецизен теглодозатор с аналогов изход и MODBUS RTU комуникация

 • MS8356 – Прецизен теглодозатор с аналогов изход и MODBUS RTU комуникация

 • MS8357 – Прецизен теглодозатор с аналогов изход и MODBUS RTU комуникация

 • MS9046 – трансмитер за тегло

 • MS3001 – Изолиран преобразувател напрежение – ток

 • MS3002 – Изолиран преобразувател ток – ток

 • MS3003 – Изолиран преобразувател напрежение – ток

 • MS9007 – АС / DC Токов преобразувател

 • MS9017 – AC / DC токов преобразувател

 • MS9017A – AC / DC Токов преобразувател

 • MS9037 – Изолиран преобразувател / размножител с MODBUS RTU комуникация

 • MS3001 – Изолиран преобразувател напрежение – ток

 • MS3002 – Изолиран преобразувател ток – ток

 • MS3003 – Изолиран преобразувател напрежение – ток

 • MS9037 – Изолиран преобразувател / размножител с MODBUS RTU комуникация