Комуникационни модули

  • USB / RS 485_1 изолиран конвертор

  • USB / RS 485_2 изолиран конвертор

  • USB / UART изолиран конвертор

  • USB / ZigBee / RS 485 конвертор

  • ZigBee / RS 485 master/slave конвертор

  • USB / RS 485_1 изолиран конвертор

  • USB / RS 485_2 изолиран конвертор

  • USB / UART изолиран конвертор

  • USB / ZigBee / RS 485 конвертор

  • ZigBee / RS 485 master/slave конвертор