Универсални контролери и индикатори

 • MS2022 – Цифров термометър

 • MS6016 – Процес индикатор с възможност за коренуване на входната величина

 • MS6026 – Процес индикатор с трицветен барграф и универсален вход

 • MS6126 – Процес индикатор с трицветен барграф и универсален вход

 • MS6201 – Двупроводен индикатор

 • MS8103 – ON/OFF и P контролер

 • MS8103 ASP – ON/OFF и P контролер с външно задание

 • MS8104 – степенен контролер

 • MS8106 – PID и ON/OFF контролер

 • MS8109 – Контролер с таймер

 • MS8111_3F – Двуканален термоконтролер с таймер

 • MS8111_3S – Двуканален контролер с таймер и аларма

 • MS8112 – двуканален контролер с аларма и таймер

 • MS8116 – профилен контролер

 • MS8120 – PID и ON/OFF контролер

 • MS8121 – Двуканален PID контролер

 • MS8122 – ON/OFF и P контролер

 • MS8126 – PID контролер с универсален вход

 • MS8127 – 99 канален индикатор на температура с алармен изход и MODBUS RTU протокол

 • MS8130 – PID и ON/OFF контролер

 • MS8131 – ON/OFF и P контролер

 • MS8131 NTC – Контролер с вход NTC сензор

 • MS8133 – Индикатор с барграф

 • MS6016 – Процес индикатор с възможност за коренуване на входната величина

 • MS6026 – Процес индикатор с трицветен барграф и универсален вход

 • MS6126 – Процес индикатор с трицветен барграф и универсален вход

 • MS8126 – PID контролер с универсален вход

 • MS6016 – Процес индикатор с възможност за коренуване на входната величина

 • MS6026 – Процес индикатор с трицветен барграф и универсален вход

 • MS6126 – Процес индикатор с трицветен барграф и универсален вход

 • MS8126 – PID контролер с универсален вход

 • MS6016 – Процес индикатор с възможност за коренуване на входната величина

 • MS6026 – Процес индикатор с трицветен барграф и универсален вход

 • MS6126 – Процес индикатор с трицветен барграф и универсален вход

 • MS8106 – PID и ON/OFF контролер

 • MS8120 – PID и ON/OFF контролер

 • MS8126 – PID контролер с универсален вход

 • MS8127 – 99 канален индикатор на температура с алармен изход и MODBUS RTU протокол

 • MS8130 – PID и ON/OFF контролер

 • MS6016 – Процес индикатор с възможност за коренуване на входната величина

 • MS6026 – Процес индикатор с трицветен барграф и универсален вход

 • MS6126 – Процес индикатор с трицветен барграф и универсален вход

 • MS8103 – ON/OFF и P контролер

 • MS8103 ASP – ON/OFF и P контролер с външно задание

 • MS8104 – степенен контролер

 • MS8106 – PID и ON/OFF контролер

 • MS8111_3S – Двуканален контролер с таймер и аларма

 • MS8120 – PID и ON/OFF контролер

 • MS8122 – ON/OFF и P контролер

 • MS8126 – PID контролер с универсален вход

 • MS8130 – PID и ON/OFF контролер

 • MS6026 – Процес индикатор с трицветен барграф и универсален вход

 • MS6126 – Процес индикатор с трицветен барграф и универсален вход

 • MS8116 – профилен контролер

 • MS8109 – Контролер с таймер

 • MS8111_3F – Двуканален термоконтролер с таймер

 • MS8111_3S – Двуканален контролер с таймер и аларма

 • MS8112 – двуканален контролер с аларма и таймер

 • MS8111_3F – Двуканален термоконтролер с таймер

 • MS8111_3S – Двуканален контролер с таймер и аларма

 • MS8112 – двуканален контролер с аларма и таймер

 • MS8121 – Двуканален PID контролер

 • MS8127 – 99 канален индикатор на температура с алармен изход и MODBUS RTU протокол

 • MS6201 – Двупроводен индикатор

 • MS2022 – Цифров термометър