Специализирани контролери

 • IS 01 – Контролер за поливни системи

 • LT Con – контролер за ниво и температура

 • MS3013 – Двуканален контролер с MODBUS RTU комуникация за управление на стъпкови мотори

 • MS8102 – pH / ORP контролер

 • MS81043 – Едноканален бърз теглодозатор

 • MS8104A – Контролер за дебит на въздух

 • MS8104AC – Контролер за управление на термопомпа въздух-вода

 • MS8105 – Кондуктометричен нивоконтролер

 • MS8105_D – Кондуктометричен нивоконтролер

 • MS8109 – Контролер с таймер

 • MS8111 TAB – Контролер за сушилни на тютюн

 • MS8111_3F – Двуканален термоконтролер с таймер

 • MS8111_3S – Двуканален контролер с таймер и аларма

 • MS8112 – двуканален контролер с аларма и таймер

 • MS8115 – Контролер за сушилни на дървесина

 • MS8116 – профилен контролер

 • MS8119 – Двуканален фазов контролер

 • MS8127 – 99 канален индикатор на температура с алармен изход и MODBUS RTU протокол

 • MS8131 NTC – Контролер с вход NTC сензор

 • MS8132 – Контролер за управление на хладилни камери

 • MS8132D – Контролер за хладилни камери с MODBUS RTU комуникация

 • MS8307 – Двуканален теглодозатор

 • MS8308 – Микропроцесорeн четириканален теглодозатор

 • MS8346 – Прецизен теглодозатор с аналогов изход и MODBUS RTU комуникация

 • MS8347 – Прецизен теглодозатор с аналогов изход и MODBUS RTU комуникация

 • MS8356 – Прецизен теглодозатор с аналогов изход и MODBUS RTU комуникация

 • MS8357 – Прецизен теглодозатор с аналогов изход и MODBUS RTU комуникация

 • MS8368 – дозатор смесител до 9 продукта с вграден архив и MODBUS RTU комуникация

 • MS8369 – Kонтролер за дозиране на течности с вграден архив и MODBUS RTU комуникация

 • MS8377 – Контролер за управление на съд за бира

 • Pack11a – Контролер за пакетиращи машини

 • Pack13aCon – Контролер за пакетиращи машини

 • Pack16Con – Контролер за пакетиращи машини

 • Pack20a – Контролер за пакетиращи машини

 • Pack9b – Контролер за пакетиращи машини

 • Shpritc 1 – Контролер за шприц за сладки

 • Shpritc 3 – Контролер за шприц за сладки

 • SL 01 – Контролер за улично осветление

 • SR 03 – Контролер за управление на слънчеви и отоплителни системи

 • SR 04 – Контролер за соларни и отоплителни системи

 • LT Con – контролер за ниво и температура

 • MS8105 – Кондуктометричен нивоконтролер

 • MS8105_D – Кондуктометричен нивоконтролер

 • MS81043 – Едноканален бърз теглодозатор

 • MS8307 – Двуканален теглодозатор

 • MS8308 – Микропроцесорeн четириканален теглодозатор

 • MS8346 – Прецизен теглодозатор с аналогов изход и MODBUS RTU комуникация

 • MS8347 – Прецизен теглодозатор с аналогов изход и MODBUS RTU комуникация

 • MS8356 – Прецизен теглодозатор с аналогов изход и MODBUS RTU комуникация

 • MS8357 – Прецизен теглодозатор с аналогов изход и MODBUS RTU комуникация

 • MS8368 – дозатор смесител до 9 продукта с вграден архив и MODBUS RTU комуникация

 • MS8104A – Контролер за дебит на въздух

 • MS8104AC – Контролер за управление на термопомпа въздух-вода

 • MS8119 – Двуканален фазов контролер

 • MS8131 NTC – Контролер с вход NTC сензор

 • MS8132 – Контролер за управление на хладилни камери

 • MS8132D – Контролер за хладилни камери с MODBUS RTU комуникация

 • SR 03 – Контролер за управление на слънчеви и отоплителни системи

 • SR 04 – Контролер за соларни и отоплителни системи

 • MS8127 – 99 канален индикатор на температура с алармен изход и MODBUS RTU протокол

 • MS8102 – pH / ORP контролер

 • MS8368 – дозатор смесител до 9 продукта с вграден архив и MODBUS RTU комуникация

 • MS8369 – Kонтролер за дозиране на течности с вграден архив и MODBUS RTU комуникация

 • MS8111 TAB – Контролер за сушилни на тютюн

 • MS8111_3S – Двуканален контролер с таймер и аларма

 • MS8112 – двуканален контролер с аларма и таймер

 • MS8115 – Контролер за сушилни на дървесина

 • MS8116 – профилен контролер

 • MS8109 – Контролер с таймер

 • MS8111_3F – Двуканален термоконтролер с таймер

 • MS8111_3S – Двуканален контролер с таймер и аларма

 • MS8112 – двуканален контролер с аларма и таймер

 • MS8368 – дозатор смесител до 9 продукта с вграден архив и MODBUS RTU комуникация

 • MS8369 – Kонтролер за дозиране на течности с вграден архив и MODBUS RTU комуникация

 • MS8377 – Контролер за управление на съд за бира

 • MS3013 – Двуканален контролер с MODBUS RTU комуникация за управление на стъпкови мотори

 • Pack11a – Контролер за пакетиращи машини

 • Pack13aCon – Контролер за пакетиращи машини

 • Pack16Con – Контролер за пакетиращи машини

 • Pack20a – Контролер за пакетиращи машини

 • Pack9b – Контролер за пакетиращи машини

 • Shpritc 1 – Контролер за шприц за сладки

 • Shpritc 3 – Контролер за шприц за сладки

 • IS 01 – Контролер за поливни системи

 • SL 01 – Контролер за улично осветление